Wednesday, May 04th

Last update08:38:27 PM GMT

Sukatan Pelajaran

 • PDF

 

Sistem pembelajaran dwialiran bersepadu yang disediakan adalah mengikut sukatan Kementerian Pelajaran Malaysia dan Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS). Program Hafazan al-Quran adalah mengikut kaedah Huffaz.

Sukatan pelajaran dan pembelajaran berpandukan:

KBSR (Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah) JAIS (Kurikulum Jabatan Agama Islam Selangor)
 • Bahasa Melayu
 • Bahasa Inggeris
 • Matematik
 • Sains
 • Kajian Tempatan
 • Kemahiran Hidup
 • Agama Islam
 • Pendidikan Jasmani
 • Pendidikan Seni
 • Tauhid
 • Feqah
 • Akhlak
 • Tilawah
 • Bahasa Arab
 • Tajwid
 • Sirah
 • Hafazan
 • Jawi & Imlak
 • Khat
 • Hadis & Tafsir
 • Nahu & Soraf

Program Tilawah & Hafazan

 • Pada tahun 6, pelajar khatam al-Quran dan mampu menghafaz Juzuk Amma berserta surah-surah pilihan -- Surah Yasin, al-Waqiah, al-Mulk, as-Sajadah & ar-Rahman.
 • Peringkat menengah bermula dengan Surah al-Baqarah.

Menyediakan Perperiksaan Sekolah

 • UPSR (Ujian Penilaian Sekolah Rendah)
 • PSRA (Penilaian Sekolah Rendah Agama)
 • PMR (Penilaian Menengah Rendah)
 • SMA (Sijil Menengah Agama)

 

PENENTUAN MATA PELAJARAN DAN KUMPULAN

A) SEKOLAH MENENGAH INTEGRASI MASJID DARUL EHSAN

Tingkatan 1 dan 2 Akhyar

Waktu persekolahan : 8.00 – 4.00 petang

1.1 Mata Pelajaran Teras

Bahasa Melayu 5 masa seminggu

Bahasa Inggeris 5 masa seminggu

Pendidikan Islam 4 masa seminggu

Matematik 4 masa seminggu

Sains 4 masa seminggu

Sejarah 3 masa seminggu

Bahasa Arab 1 4 masa seminggu

Geografi 3 masa seminggu

Kemahiran Hidup Bersepadu 3 masa seminggu

1.2 Mata pelajaran SMA

B.Arab 2 (Nahu/Sorof/Mutala’ah/Insyak) 5 masa seminggu

Tafsir/Hadith 1 masa seminggu

Tauhid/Feqah 1 masa seminggu

1.3 Hafazan

Surah Al-Baqarah 8 masa seminggu

- Tingkatan 1 : Ayat 1 – 141

- Tingkatan 2 : Ayat 142 – 252


Tingkatan 3 Akhyar

Waktu persekolahan : 8.00 – 4.00 petang

1.1 Mata Pelajaran Teras

Bahasa Melayu 5 masa seminggu

Bahasa Inggeris 5 masa seminggu

Pendidikan Islam 4 masa seminggu

Matematik 5 masa seminggu

Sains 4 masa seminggu

Sejarah 3 masa seminggu

B.Arab 1 4 masa seminggu

Geografi 3 masa seminggu

Kemahiran Hidup Bersepadu 3 masa seminggu

1.2 Mata pelajaran SMA

B.Arab 2 (Nahu/Sorof/Mutala’ah/Insyak) 5 masa seminggu

Tafsir/Hadith 1 masa seminggu

Tauhid/Feqah 1 masa seminggu

1.3 Hafazan

Surah Al-Baqarah 8 masa seminggu

- Tingkatan 3 : Ayat 253 - 286

Tingkatan 4 Akhyar (Akan bermula pada sesi 2012)

Waktu persekolahan : 8.00 – 4.00 petang

Pakej Pengajian Islam – Sastera Ikhtisas

1. Bahasa Melayu

2. Bahasa Inggeris

3. Matematik

4. Sains

5. Sejarah

6. Pend Al-Quran dan Sunnah

7. Tasawwur Islam

8. B. Arab Tinggi*

9. Matematik Tambahan

10. Prinsip Akaun

Mata pelajaran SMA

1. Tafsir / Hadis

2. Feqah / Tauhid

3. B. Arab ( Nahu / Sorof )

4. Mutalaah / Insyak

5. Hafazan

· Bahasa Arab Tinggi disepadukan dengan Bahasa Arab SMA

B) KAFA Integrasi Masjid Darul Ehsan

Tingkatan 1 dan 2 KAFA

Kelas Tingkatan 1 dan 2 KAFA bermula jam 8.00 pagi sehingga 10.30 pagi

1.1 Mata pelajaran SMA

B.Arab (Nahu/Sorof/Mutala’ah/Insyak) 5 masa seminggu

Tafsir/Hadith 1 masa seminggu

Tauhid/Feqah 1 masa seminggu

1.2 Hafazan

Surah Al-Baqarah 8 masa seminggu

- Tingkatan 1 : Ayat 1 – 141

- Tingkatan 2 : Ayat 141 – 252

C) MAAHAD TAHFIZ AL-IHSAN

Waktu persekolahan : 8.00 – 4.00 petang

1.1 Mata pelajaran

Bahasa Melayu

Bahasa Inggeris

Tauhid/Feqah

Tafsir/Hadith

Bahasa Arab 2 ( Nahu/Sorof, Mutala’ah/Insyak)

Tajwid

Fardhu Ain

1.2 Hafazan Al-Quran

30 juzuk

You are here: