Sukatan Pelajaran Menengah

 Tingkatan 1, 2 dan 3  

1. Subjek KSSM dan KBD (KURIKULUM BERSEPADU DINI)

 • Bahasa Melayu 
 • Bahasa Inggeris 
 • Pendidikan Islam 
 • Bahasa Arab
 • Sejarah
 • Matematik 
 • Sains 
 • Reka Bentuk dan Teknologi
 • Geografi
 • Syariah
 • Usuluddin
 • Bahasa Arab Dini
 • Muzik

 

Tingkatan 4 dan 5

1 Subjek Teras

 • Bahasa Melayu 
 • Bahasa Inggeris
 • Matematik
 • Syariah
 • Bahasa Arab Dini
 • Usuluddin
 • Sejarah 

2 Subjek Pilihan Aliran Sains

 • Kimia
 • Fizik
 • Biologi
 • Matematik Tambahan

3 Subjek Pilihan Aliran Perakaunan

 • Ekonomi
 • Prinsip Perakaunan

 

Juga Menawarkan

 • PT3 DINI (Tingkatan 3)
 • SMA DINI (Tingkatan 4)
 • SPM DINI (Tingkatan 5)
 • MUET (Tingkatan 6)
 • STAM (Tingkatan 6)
 • SUBJEK HAFAZAN (Tingkatan 1 – Tingkatan 6)