Sukatan Pelajaran Menengah

 Tingkatan 1 dan 2 

1. Mata Pelajaran Teras

 • Bahasa Melayu 5 masa seminggu
 • Bahasa Inggeris 5 masa seminggu
 • Pendidikan Islam 4 masa seminggu
 • Matematik 4 masa seminggu
 • Sains 4 masa seminggu
 • Sejarah 3 masa seminggu
 • Bahasa Arab 1 4 masa seminggu
 • Geografi 3 masa seminggu
 • Kemahiran Hidup Bersepadu 3 masa seminggu

2 Mata pelajaran SMA

 • B.Arab 2 (Nahu/Sorof/Mutala’ah/Insyak) 5 masa seminggu
 • Tafsir/Hadith 1 masa seminggu
 • Tauhid/Feqah 1 masa seminggu

3 Hafazan

Surah Al-Baqarah 8 masa seminggu

– Tingkatan 1 : Ayat 1 – 141

– Tingkatan 2 : Ayat 142 – 252

 

Tingkatan 3

1 Mata Pelajaran Teras

 • Bahasa Melayu 5 masa seminggu
 • Bahasa Inggeris 5 masa seminggu
 • Pendidikan Islam 4 masa seminggu
 • Matematik 5 masa seminggu
 • Sains 4 masa seminggu
 • Sejarah 3 masa seminggu
 • B.Arab 1 4 masa seminggu
 • Geografi 3 masa seminggu
 • Kemahiran Hidup Bersepadu 3 masa seminggu

2 Mata pelajaran SMA

 • B.Arab 2 (Nahu/Sorof/Mutala’ah/Insyak) 5 masa seminggu
 • Tafsir/Hadith 1 masa seminggu
 • Tauhid/Feqah 1 masa seminggu

3 Hafazan

 • Surah Al-Baqarah (Ayat 253 – 286) 8 masa seminggu

 

Tingkatan 4 & 5

1 Pengajian Islam – Sastera Ikhtisas

 • Bahasa Melayu
 • Bahasa Inggeris
 • Matematik
 • Sains
 • Sejarah
 • Pend Al-Quran dan Sunnah
 • Tasawwur Islam
 • B. Arab Tinggi*
 • Matematik Tambahan
 • Prinsip Akaun

2 Mata pelajaran SMA

 • Tafsir / Hadis
 • Feqah / Tauhid
 • B. Arab ( Nahu / Sorof )
 • Mutalaah / Insyak
 • Hafazan
 • Bahasa Arab Tinggi disepadukan dengan Bahasa Arab SMA

 

Menyediakan Perperiksaan Sekolah

 • PT3 (Pentaksiran Tingkatan 3)
 • SMA (Sijil Menengah Agama)
 • SPM (Sijil Pelajaran Malaysia)