Sukatan Pelajaran Rendah

Sistem pembelajaran dwialiran bersepadu yang disediakan adalah mengikut sukatan Kementerian Pelajaran Malaysia dan Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS). Program Hafazan al-Quran adalah mengikut kaedah Huffaz. Sukatan pelajaran dan pembelajaran berpandukan:
KBSR (Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah) JAIS (Kurikulum Jabatan Agama Islam Selangor)
 • Bahasa Melayu
 • Bahasa Inggeris
 • Matematik
 • Sains
 • Kajian Tempatan
 • Kemahiran Hidup
 • Agama Islam
 • Pendidikan Jasmani
 • Pendidikan Seni
 • Tauhid
 • Feqah
 • Akhlak
 • Tilawah
 • Bahasa Arab
 • Tajwid
 • Sirah
 • Hafazan
 • Jawi & Imlak
 • Khat
 • Hadis & Tafsir
 • Nahu & Soraf
Program Tilawah & Hafazan
 • Pada tahun 6, pelajar khatam al-Quran dan mampu menghafaz Juzuk Amma berserta surah-surah pilihan -- Surah Yasin, al-Waqiah, al-Mulk, as-Sajadah & ar-Rahman.
 • Peringkat menengah bermula dengan Surah al-Baqarah.
  Menyediakan Perperiksaan Sekolah
 • UPSR (Ujian Penilaian Sekolah Rendah)
 • PSRA (Penilaian Sekolah Rendah Agama)
 • UPKK (Ujian Penilaian Kelas Kafa)