Cara denda untuk penghantaran lewat

Langkah 1: Klik Mng Library

Langkah 2: Klik Issued Books

Langkah 3: Senarai buku yang dipinjam akan terpapar seperti gambar dibawah. Isikan Jumlah denda yang ingin diberikan kepada peminjam tersebut dan

  1. Klik Receive Book sekiranya buku tersebut dihantar.
  2. Klik Mark Lost untuk buku yang hilang untuk dipadam di dalam sistem.
  3. Klik Mark Damaged untuk buku yang diterima dalam keadaan rosak.