Objektif Penubuhan

khalifah-kids-small

  • Mengasuh potensi pelajar dari segi intelektual, rohani, emosi dan jasmani sesuai dengan perkembangan pelajar dengan berteraskan syiar Islam.
  • Membentuk generasi pelajar yang berilmu, beriman dan berakhlak mulia.
  • Membimbing dan membentuk sahsiah pelajar melalui kaedah ‘Projek Khalifah’.
  • Melahirkan generasi pelajar yang menghayati nilai Islam ke arah mewujudkan sebuah masyarakat yang berdaya maju, harmonis, inovatif dan progresif.
  • Mengasuh kemahiran komunikasi, sosial dan teknologi ICT.