Sukatan Pelajaran Menengah

Tingkatan 1, 2 dan 3  

1. MATA PELAJARAN KSSM (TERAS)

 • Bahasa Melayu 
 • Bahasa Inggeris 
 • Matematik 
 • Sains 
 • Sejarah
 • Reka Bentuk dan Teknologi
 • Geografi

2. MATA PELAJARAN KBD (DINIYYAH)

 • Usul Al-Din
 • Al-Syariah
 • Al-Lughah al-‘Arabiah al-Mu’asirah

3. TAMBAHAN

 • Hafazan

Tingkatan 4 dan 5 (SAINS TULEN)

1. MATA PELAJARAN KSSM (TERAS)

 • Bahasa Melayu 
 • Bahasa Inggeris
 • Matematik
 • Sejarah

2. MATA PELAJARAN KSSM (ELEKTIF)

 • Matematik Tambahan
 • Biologi
 • Kimia
 • Fizik

3. MATA PELAJARAN KBD (DINIYYAH)

 • Usul Al-Din
 • Al-Syariah
 • Al-Lughah al-‘Arabiah al-Mu’asirah

4. TAMBAHAN

 • Hafazan

Tingkatan 4 dan 5 (PERAKAUNAN)

1. MATA PELAJARAN KSSM (TERAS)

 • Bahasa Melayu 
 • Bahasa Inggeris
 • Matematik
 • Sains
 • Sejarah

2. MATA PELAJARAN KSSM (ELEKTIF)

 • Prinsip Perakaunan
 • Ekonomi

3. MATA PELAJARAN KBD (DINIYYAH)

 • Usul Al-Din
 • Al-Syariah
 • Al-Lughah al-‘Arabiah al-Mu’asirah

4. TAMBAHAN

 • Hafazan

 

Juga Menawarkan

 • PT3 DINI (Tingkatan 3)
 • SMA DINI (Tingkatan 4)
 • SPM DINI (Tingkatan 5)
 • MUET (Tingkatan 6)
 • STAM (Tingkatan 6)
 • SUBJEK HAFAZAN (Tingkatan 1 – Tingkatan 6)