Sukatan Pelajaran Tahfiz

MAAHAD TAHFIZ AL-IHSAN

Waktu persekolahan : 8.00 – 4.00 petang

  • Mata pelajaran
  • Bahasa Melayu
  • Bahasa Inggeris
  • Tauhid/Feqah
  • Tafsir/Hadith
  • Bahasa Arab 2 ( Nahu/Sorof, Mutala’ah/Insyak)
  • Tajwid
  • Fardhu Ain
  • Hafazan Al-Quran
  • 30 juzuk